Biznes

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej – cz. II

Przedsiębiorca który zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę nie może zawiesić działalności gospodarczej, natomiast przedsiębiorca, który posiada zawarte umowy cywilnoprawne jest uprawniony do zawieszenia działalności.

Niniejszy artykuł przedstawia korzyści z zawieszenia działalności gospodarczej, ale również wady z tym związane.


KORZYŚCI:

 • przedsiębiorca nie płaci zaliczek na podatek dochodowy,
 • przedsiębiorca zostanie wyrejestrowany z ZUS. Zatem przedsiębiorca nie składa deklaracji ZUS i nie opłaca składek, chyba że nadal zatrudnia zleceniobiorców (wówczas jest zobowiązany do opłacania za nich składek oraz składania dokumentów rozliczeniowych).
 • przedsiębiorca nie płaci zaliczek na podatek dochodowy, nie składa również deklaracji VAT (z wyjątkiem kiedy przedsiębiorca dokonuje transakcji opodatkowanych podatkiem VAT).
 • przedsiębiorca ma prawo do wykonywania czynności w celu zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu (na przykład sprzedaż towarów, które zostały wcześniej zakupione lub przyjmowanie należności wynikających z umów, które zostały uprzednio zawarte),
 • jeżeli przedsiębiorca używa kasy fiskalnej, nie musi jej zamykać ani likwidować, jednak jest zobowiązany do wykonywania przeglądów technicznych oraz przechowywania książki kasy,
 • wydatki (takie jak czynsz za najem lokalu, podatek od nieruchomości, abonament za telefon, Internet, raty leasingowe itp.), które są skutkiem umów, które zostały zawarte przed zawieszeniem działalności gospodarczej lub mają na celu zabezpieczenie lub zachowanie źródeł przychodu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu (należy wówczas pamiętać o wykazaniu tych wydatków w KPiR),
 • możliwość rejestracji jako bezrobotny w Urzędzie Pracy.

WADY:

 • po upływie 30 dni od dokonania zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych,
 • okres zawieszenia działalności nie zostanie wliczony do lat pracy do otrzymania emerytury,
 • przedsiębiorca nie ma możliwości przystąpienia do ubezpieczeń wypadkowego i chorobowego, co w przypadku braku ubezpieczenia chorobowego oznacza, że w razie choroby czas przebywania na zwolnieniu lekarskim nie jest płatny, natomiast ubezpieczenie wypadkowe jest związane z zaistnieniem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • w trakcie zawieszenia nie można wykonywać działalności gospodarczej oraz osiągać bieżących przychodów,
 • przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności jest zobowiązany do składania rocznych zeznań podatkowych i zapłaty podatku dochodowego (jeżeli wystąpił),
 • zawieszenie jest wliczane do okresu małego ZUS-u, mimo że przedsiębiorca z niego nie korzystał,
 • z ZUS zostaną również wyrejestrowani członkowie rodziny i osoby współpracujące (osoba współpracująca to małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha i ojczym, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujący przy prowadzeniu działalności),
 • należy pamiętać o rozwiązaniu umów z pracownikami przed zawieszeniem działalności oraz o wyrejestrowaniu pracowników z ZUS (należy to zrobić wypełniając formularz ZUS ZCNA).

Mając na uwadze powyższe wady i zalety, każdy z przedsiębiorców powinien ocenić zasadność zawieszenia działalności gospodarczej analizując indywidualnie swoją sytuację.

Zobacz również: JAK ZAWIESIĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – CZ. I. (artykuł zawiera m.in. informacje dotyczące trybu zawieszenia działalności, czynności które przedsiębiorca ma prawo oraz obowiązek wykonywać w czasie zawieszenia oraz możliwości rejestracji jako bezrobotny).


(Artykuł został zamieszczony w celach informacyjnych i nie stanowi on porady prawnej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.