Biznes

SKŁADKA ZDROWOTNA 2022

Składka zdrowotna 2022, czyli w jaki sposób będziemy płacić składkę zdrowotną po wejściu w życie Polskiego Ładu?

W tym artykule omówię zmiany dotyczące składki zdrowotnej objęte projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie już od 1 stycznia 2022 roku.

Zacznijmy od tego jak składka zdrowotna przedstawiała się dotychczas.

W 2021 roku wysokość składki zdrowotnej wynosiła 9% podstawy wymiaru.
Podstawa wymiaru w 2021 to zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 4242,38 zł.
Składkę zdrowotną należało obliczyć w następujący sposób: 9% x 4242,38 zł = 381,81 zł. A dodatkowo, przedsiębiorca mógł odliczyć kwotę 328,78 zł. Zatem realne obciążenie składką zdrowotną wynosiło tylko 53,03 zł niezależnie od osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu.

Zatem jak to wygląda w Polskim Ładzie?

Po pierwsze, wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od wybranej przez podatnika formy opodatkowania. Oznacza to, że składka będzie inna w różnych formach opodatkowania, którymi mogą być:

  • podatek liniowy (19%);
  • skala podatkowa (17% lub 32%);
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  • karta podatkowa.

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej po wejściu w życie Polskiego Ładu będą rzeczywiście osiągnięte dochody przez przedsiębiorcę.


SKŁADKA ZDROWOTNA 2022 – PODATEK LINIOWY

Przedsiębiorca nie odliczy składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Natomiast składka zdrowotna będzie wynosiła 4,9% podstawy wymiaru.


SKŁADKA ZDROWOTNA 2022 – SKALA PODATKOWA

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorca również nie odliczy składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Składka zdrowotna będzie wynosiła 9% podstawy wymiaru.


SKŁADKA ZDROWOTNA 2022 – RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

I w tej formie opodatkowania przedsiębiorca też nie odliczy składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się ryczałtem to podstawa składki zdrowotnej wyniesie:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia, gdy przedsiębiorca osiągnie przychód roczny do 60 tysięcy złotych;
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia, gdy przedsiębiorca osiągnie przychód roczny do 300 tysięcy złotych;
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia, gdy przedsiębiorca osiągnie przychód roczny ponad 300 tysięcy złotych.

Ostateczna kwota zostanie wyliczona dopiero po ustaleniu wysokości rocznych przychodów przedsiębiorcy.


SKŁADKA ZDROWOTNA 2022 – KARTA PODATKOWA

W przypadku wyboru rozliczenia kartą podatkową, składka zdrowotna wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia.

Tutaj też przedsiębiorca nie odliczy składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

.


SKŁADKA ZDROWOTNA DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Kolejną ważną zmianą jest oskładkowanie członków zarządu i prokurentów. Od stycznia 2022 roku członkowie zarządu oraz prokurenci, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie uchwały zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9%.


A CZY SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ MUSIMY ZAPŁACIĆ, JEŚLI NIE ZARABIAMY?

Dobre pytanie. A odpowiedź na nie brzmi niestety twierdząco. Zostaje wprowadzona minimalna wysokość składki zdrowotnej. Czyli jeżeli przedsiębiorca poniesie stratę i tak zapłaci składkę zdrowotną. Składka wyniesie 9% podstawy wymiaru, tj. 9% minimalnego wynagrodzenia (które np. w roku 2021 wynosi 2.800 zł brutto).


TERMIN ZAPŁATY SKŁADKI ZDROWOTNEJ

I jeszcze jedna nowość. Składka zdrowotna będzie płatna do 20 dnia miesiąca.


Podsumowując, już niedługo czeka nas zmiana wyliczania oraz opłacania składki zdrowotnej. A to tylko jedna z wielu modyfikacji, które prawdopodobnie zaczną obowiązywać od nowego roku.

Jak te zmiany będą wyglądały w praktyce? Przekonamy się już niebawem.
.

Jeden Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.