Ochrona danych osobowych

RODO NA ALLEGRO – 7 KWESTII NAJWAŻNIEJSZYCH

Sprzedajesz na allegro, zatem po prostu robisz biznes.
Poświęcasz czas na tworzenie i rozwój swojego biznesu, tak by zaplanować każdy szczegół. Te wszystkie szczegóły składają się na sukces.
Zadbaj i o tę cząstkę, którą stanowi RODO.
Nawet jeśli nie obawiasz się kary finansowej – zadbaj o swój czas, który teraz poświęcisz na zapewnienie zgodności swojego biznesu z RODO. A potem zaoszczędzisz go i będziesz mógł robić już tylko biznes.


1.RODO, CZYLI DLACZEGO JESTEM ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Przede wszystkim należy wskazać, że na gruncie RODO administratorem danych osobowych jest podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Wraz z momentem otrzymania danych osobowych klienta sprzedawca staje się administratorem danych osobowych klienta. To sprzedawca wyznacza swój cel – sprzedaż swoich produktów, a co za tym idzie zawieranie umów sprzedaży.


2. CZY ALLEGRO POMAGA SPRZEDAWCY W SPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z RODO?

Otóż nie. Przede wszystkim Allegro spełnia swoje obowiązki jako administratora danych osobowych. Portal przetwarza bowiem zarówno dane osobowe kupujących jak i sprzedawców. Nie pomaga jednak sprzedawcom w wypełnieniu ich obowiązków jako administratorów. W rezultacie sprzedawca musi zadbać o to sam.


3. CZY MUSZĘ ZAWRZEĆ Z ALLEGRO UMOWĘ POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Nie. Zgodnie ze stanowiskiem Allegro, sprzedawca i Allegro są odrębnymi administratorami danych osobowych. Każdy z nich odrębnie ma swoje własne obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że sprzedawca jest zobowiązany do zawarcia takiej umowy z innymi podmiotami, którym przekazuje dane osobowe, np. biurem rachunkowym.


4. JAKIE PRAWA MA MÓJ KLIENT NA GRUNCIE RODO?

Przede wszystkim, administrator powinien poinformować kupującego o przysługujących mu prawach (oraz zapewnić możliwość wykonania tych praw):

– prawo dostępu do danych osobowych;

– prawo żądania sprostowania danych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

– w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

– prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


5. JAKIE SĄ MOJE CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
CZY MAM PODSTAWY PRAWNE ABY TO ROBIĆ?

– Zawarcie i realizacja umów sprzedaży poprzez portal Allegro (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

– prowadzenie księgowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

– ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń przez sprzedawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),

– marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).


6. W JAKI SPOSÓB WYPEŁNIĆ TE WSZYSTKIE OBOWIĄZKI?

Podsumowując, sprzedawca powinien zamieścić na Allegro klauzulę informacyjną RODO. Może to uczynić w zakładce “O Sprzedającym”. W tym miejscu znajduje się miejsce na “Informacje o Sprzedającym” lub “Pozostałe informacje”.

Ponadto należy pamiętać, że klauzula RODO stanowi jedynie jeden z wielu obowiązków, które powinien wykonać przedsiębiorca na gruncie przepisów ochrony danych osobowych.

Chcecie otrzymać przykładową klauzulę RODO na allegro? Dajcie znać w komentarzach na Fanpage pod postem: Aktualni.


7. JAKIE JEST STANOWISKO ALLEGRO W KWESTIACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Na zakończenie nawiążmy do stanowiska Allegro w tej kwestii.

Stanowisko Allegro w kwestii obowiązków sprzedawców zostało uwzględnione powyżej. Warto zajrzeć do ww. kwestii zamieszczonych bezpośrednio na portalu.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.