Polityka prywatności

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Weronika Stysińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Stysińska, ul. Czarnej Przemszy 44, 42-480 Poręba, NIP: 6492320362 (dalej jako: „Administrator”)

Dane kontaktowe Administratora

Adres: ul. Czarnej Przemszy 44, 42-480 Poręba
Adres e-mail: kontakt@aktualni.pl

Cele przetwarzania

Komunikacja

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu komunikacji z Tobą (w szczególności poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, wiadomość e-mail).

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (zainicjowanie kontaktu z Twojej strony) lub uzasadnionego interesu Administratora, który stanowi komunikacja z użytkownikami strony internetowej.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu z Tobą.

Newsletter

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłki Newslettera na podstawie Twojej zgody.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wysyłki Newslettera lub do czasu Twojej rezygnacji (zgłoszenia sprzeciwu). Następnie Twoje dane będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia, obrony roszczeń związanych z wysyłką Newslettera – prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się na Newsletter.

Możesz również w każdym momencie wycofać zgodę na przesyłanie niezamówionej informacji handlowej, o której mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Komentarze

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu publikacji komentarzy na blogu zamieszczonym na stronie. Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody do czasu funkcjonowania komentarzy na stronie lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie prośby o usunięcie komentarza.

Złożenie zamówienia/ zawarcie umowy

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy, wystawienia faktury oraz w celach statystycznych i archiwalnych.

Dane dotyczące zamówień i umowy będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z umowy. Dane zawarte w fakturach będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca upływu roku, w którym faktura została wystawiona.

Cel marketingowy

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów (prawnie uzasadniony interes Administratora). Twoje dane są przetwarzane w tym celu do czasu ustania celu Administratora lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Twoje dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub ewentualnej obrony przed roszczeniami w oparciu o uzasadniony interes administratora. Dane są przetwarzane do czasu przedawnienia poszczególnych roszczeń.

Korzystanie z cookies

Twoje dane są przetwarzane w celu wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej. Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Cele analityczne i statystyczne

Twoje dane osobowe są wykorzystywane również w celach analityczno statystycznych zbieranych w czasie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (prawnie uzasadniony interes Administratora). Dane są przetwarzane do czasu ustania celu statystycznego, analitycznego lub zgłoszenia sprzeciwu.

Źródło zbierania danych

Dane osobowe są w szczególności zbierane od Ciebie.

Odbiorcy

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podwykonawcy, z których usług Administrator korzysta, w szczególności:
– Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
– Home.pl S.A.,
– UAB “MailerLite”,
– podmioty biorące udział w obsłudze strony internetowej mogący mieć dostęp do Twoich danych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w szczególności USA w związku z korzystaniem z usług takich jak Facebook, Google, Mailerlite itp.

Facebook i Google zapewniają mechanizmy zgodności zgodne z RODO.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Przysługują Ci następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku kiedy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo do do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Profilowanie

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mających wpływ na Twoje prawa i obowiązki.

Na stronie internetowej Twoje dane mogą być profilowane, co ma na celu dopasowanie reklam i treści strony do Twoich preferencji czy zainteresowań. Powyższe dane są jednak anonimowe i są zbierane jedynie w celach statystycznych.

.

Polityka prywatności fanpage prowadzonego pod nazwą „Aktualni” („Fanpage”) oraz grupy prowadzonej pod nazwą „Legalny sklep internetowy” („Grupa”)

Administrator
Administratorem danych osobowych jest Weronika Bryła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WB Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Bryła, ul. Czarnej Przemszy 44, 42-480 Poręba, NIP: 6492320362 (dalej jako: „Administrator”)

Dane kontaktowe Administratora
Adres: ul. Czarnej Przemszy 44, 42-480 Poręba
Adres e-mail: kontakt@aktualni.pl

Cele przetwarzania
Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  • komunikacji z Tobą,
  • zarządzania Grupą,
  • administrowania Fanpage,
  • w celach marketingowych (prawnie uzasadniony interes Administratora).

Podstawa przetwarzania
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (zainicjowanie kontaktu z Twojej strony, opublikowanie komentarza, polubienie Fanpage, obserwowanie Fanpage, dołączenie do Grupy). Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.

Czas przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia Fanpage czy Grupy lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania.

W każdej chwili możesz zaprzestać obserwowania, polubienia Fanpage lub bycia członkiem Grupy.

Źródło zbierania danych
Dane osobowe są w szczególności zbierane od Ciebie.

Odbiorcy
Odbiorcami Twoich danych osobowych są podwykonawcy, z których usług Administrator korzysta, w szczególności:

  • Facebook,
  • podmioty biorące udział w obsłudze informatycznej mogące mieć dostęp do Twoich danych.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, w szczególności USA w związku z korzystaniem z usług Facebook. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook są określone w Polityce Prywatności Facebooka.
Facebook i Google zapewniają mechanizmy zgodności zgodne z RODO.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
Przysługują Ci następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku kiedy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Profilowanie
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mających wpływ na Twoje prawa i obowiązki.
Twoje dane dane mogą być profilowane co ma na celu dopasowanie reklam i treści strony do Twoich preferencji czy zainteresowań.

.

Polityka cookies

Definicje

Administrator – Weronika Bryła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WB Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Bryła, ul. Czarnej Przemszy 44, 42-480 Poręba, NIP: 6492320362.

Użytkownik – osoba, która odwiedziła stronę internetową pod domeną www.aktualni.pl.

Serwis – strona internetowa pod domeną www.aktualni.pl.

Urządzenie – urządzenie elektroniczne za pomocą którego Użytkownik ma dostęp do Serwisu.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.), w taki sposób aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z serwisem.

Postanowienia ogólne

Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Pliki Cookies zapewniają możliwość dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, podtrzymywanie sesji logowania, poprawienie szybkości i bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, korzystanie z narzędzi marketingowych, prowadzenie statystyk korzystania z Serwisu.

Wykorzystywane pliki Cookies są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

Wykorzystywane pliki Cookies nie powodują zmian w ustawieniach Urządzenia Użytkownika.

Rodzaje Cookies wykorzystywanych przez Administratora

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

Pliki sesyjne – pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Serwisu, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki).

Pliki stałe – zapisywane przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie Użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane.

Cele w jakich są wykorzystywane pliki Cookies:

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

– logowania i zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika,
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika,
– prawidłowego działania witryny Serwisu,
– tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin witryny Serwisu,
– marketingowych,
– odnotowywania faktu wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz marketing bezpośredni produktów oferowanych przez Administratora,
– zapewnienie bezpieczeństwa.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

Użytkownik posiada możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w dowolnej chwili poprzez określenie warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

Zmiany ustawień, o których mowa w ust. 1 można dokonać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia dotyczące plików Cookies mogą zostać zmienione w następujący sposób:
– Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej,
– Użytkownik może dokonać zmiany w przeglądarce internetowej, aby każdorazowo uzyskiwać informacje o umieszczeniu plików Cookies na Urządzeniu,
– Użytkownik posiada możliwość usunięcia zapisanych plików Cookies. Usunięcia można dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików Cookies są zamieszczone w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Dokonanie zmian w zakresie wykorzystywania plików Cookies może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do prawidłowego korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

Zgoda na wykorzystywania Cookies

Użytkownik ma prawo niewyrażenia zgody na Cookies, wówczas powinien opuścić Serwis.

Użytkownik ma możliwość wycofania zgody udzielonej na wykorzystywanie plików Cookies za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@aktualni.pl.

Cookies ze stron powiązanych

Administrator korzysta również z usług zewnętrznych, co bezpośrednio wiąże się z zapisaniem w urządzeniu końcowym użytkownika plików Cookies tych podmiotów w momencie odwiedzin Serwisu takiego podmiotu.