Nieruchomości

Obowiązek zwrotu zaliczki za usługi hotelarskie

Obowiązek zwrotu wpłaconych przez klienta środków w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza obowiązek zwrotu wpłaconych przez klienta środków w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe, ale również tych świadczących usługi hotelarskie.

ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH

Osoby, których działalność gospodarcza obejmuje wynajem apartamentów na krótki termin (55.20.Z, Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), świadczą usługi hotelarskie. Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.


Potwierdza to również fakt, że apartamenty te powinny zostać zarejestrowane w ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie (tzw. niekategoryzowanych), niebędących obiektami hotelarskimi na terenie określonej gminy. Zapoznaj się z obowiązkiem zgłoszenia do ewidencji.

OBOWIĄZEK ZWROTU ŚRODKÓW WPŁACONYCH PRZEZ KLIENTA

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.
Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy musi pozostawać w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.


Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.


Zatem przedsiębiorca może zaproponować klientowi voucher na wykorzystanie noclegu w przyszłości – w ciągu roku od dnia, w którym nocleg miał być zrealizowany.
Wartość vouchera nie może być jednak niższa niż kwota wpłacona za nocleg.


***


Chcesz znać wszelkie nowinki prawne dotyczące przedsiębiorcy w dobie kryzysu?
Jak złożyć konkretne wnioski? Zwięźle, konkretnie i na temat? Bądź na bieżąco.

Polub @Aktualniblog

(Niniejszy artykuł został sporządzony jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi porady prawnej.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.