Ochrona danych osobowych

MARKETING B2B – KORZYSTASZ Z DANYCH Z CEIDG?

Marketing B2B – czyli jak legalnie prowadzić marketing w stosunku do osób prowadzących jednoosobową działalność?

W aktualnych czasach płacenia danymi, coraz częściej firmy marketingowe zbierają dane osobowe (głównie adres e-mail, numer telefonu) z publicznych źródeł. Następnie opracowują je i sprzedają jako bazy danych.


Nierzadko panuje przeświadczenie, że prowadzenie marketingu w stosunku do jednoosobowych przedsiębiorców nie wiąże się z żadnymi obowiązkami (np. posiadaniem zgód).

Po pierwsze, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą  należy w zasadzie traktować jak osoby fizyczne pod względem RODO. Dlatego zanim rozpoczniemy telemarketing do rekordów uzyskanych na przykład z CEIDG, należy się zastanowić czy to są rekordy legalne. Te nielegalne często będą nie dość, że nieskuteczne to jeszcze mogą ściągnąć na Was problemy.


Więcej o sprzedaży danych osobowych możesz przeczytać w artykule: Sprzedaż danych osobowych, czyli jak prowadzić marketing legalnie?

MARKETING B2B A RODO

W przypadku marketingu względem jednoosobowych działalności, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych będzie się dało prawdopodobnie wybronić. Ale w konkretnych sytuacjach. Jeśli jednoosobowy przedsiębiorca wskazuje adres e-mail, czy numer telefonu w CEIDG to są to dane ściśle związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Prezes UODO wskazał, że: przetwarzanie publicznie dostępnych danych osobowych z CEIDG w celach marketingowych może stanowić realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych.

Ale to w zasadzie pozwala nam wysyłać jedynie marketing pocztą tradycyjną (list). Kogo to satysfakcjonuje? No nikogo. Zatem przejdźmy dalej, czego jeszcze potrzebujesz?


MARKETING B2B POPRZEZ WYSYŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL

Jeśli chcesz wysyłać maile (to zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, UŚUDE):  Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Co to oznacza?

Po prostu potrzebujesz zgody osoby prowadzącej jednoosobową działalność na wysyłanie niezamówionej wiadomości handlowej, czyli tego mailingu zawierającego oferty o produktach, czy usługach.

Zamówiona wiadomość handlowa występuje wtedy, gdy dana osoba wyraziła zgodę na jej otrzymanie lub podała swój adres e-mail w tym celu. Aby uzyskać zgodę można to zrobić w mniej formalny sposób i opatrzeć formularz do wpisania adresu e-mail hasłem „Podaj nam swój e-mail, a my będziemy wysyłać Ci informacje o naszych produktach i usługach” (takie działanie jest wskazane jako dopuszczalne w: RODO. Poradnik dla sektora Fin Tech. Ministerstwo Cyfryzacji).


CZY KAŻDY ADRES E-MAIL STANOWI DANE OSOBOWE?

Aby uznać dany adres e-mail za dane osobowe trzeba mieć uzasadnione przypuszczenie, że ten adres e-mail można przypisać konkretnej osobie.

Dlatego też co do zasady można pisać na takie adresy e-mail jak biuro@spolka.pl , kontakt@xyz.pl itp. Takie adresy nie będą danymi osobowymi. Ale który zawiera np. jakieś nazwisko, może już stanowić dane osobowe.


BŁĄD

Często na stronach internetowych pod formularzem kontaktowym lub formularzem do przesłania oferty pojawia się zgoda o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Xyz sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie/ w celu udzielenia informacji o ofercie”.

Ktoś wtedy zamawia tę informację lub zadaje pytanie – nie musisz pobierać dodatkowej zgody – po prostu mu odpowiadasz na jego wiadomość. Oczywiście, możesz przy takim formularzu pobierać taką zgodę na przyszłość (ale jej zaznaczenie powinno być fakultatywne).


PODSUMOWUJĄC… KIEDY NIE POTRZEBUJESZ ZGODY NA WYSYŁKĘ OFERT ZA POŚREDNICTWEM E-MAIL?

  • Jeżeli ktoś poprosił o przesłanie oferty, zapytał o ofertę – po prostu ją zamówił;
  • Gdy wysyłasz e-maile na ogólne adresy (które nie stanowią danych osobowych);
  • Jeżeli adres e-mail jest adresem spółki (jeżeli uzyskasz dane osobowe pracownika, członka zarządu itd. powinieneś wykonać wobec niego obowiązek informacyjny RODO).


TREŚĆ ZGODY

Zgoda może brzmieć następująco:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych od XYZ sp. z o.o. dotyczących jej produktów i usług na podany przeze e-mail.

Możesz wycofać zgodę w każdym momencie wysyłając do nas e-mail lub korzystając z linku w stopce wiadomości. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych możesz dowiedzieć się: tutaj.


KARA

Wysyłanie oferty handlowej niezgodnie z art. 10 UŚUDE stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


MARKETING B2B ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU 

Aby wykonywać połączenia telefoniczne do osób prowadzących jednoosobową działalność potrzebujesz zgody. Mowa tu o zgodzie na kontakt telefoniczny (czyli to co pojawia się czasem w zgodach: zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego wyrażam zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych …).

Przykład:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych od XYZ sp. z o.o. dotyczących jej produktów i usług za pośrednictwem telefonu.

A może korzystasz z automatycznych systemów wywołujących (połączenia wywoływane przez automatyczne systemy wybierania numerów, bez udziału człowieka itp.)?

Wówczas potrzebujesz zgody na korzystanie z takich systemów, ponieważ sama zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem telefonu nie wystarczy.

Masz dane np. z CEIDG albo z kupionej bazy z rekordami jednooosbowych działalności? Jak zdobyć tę zgodę?

Są dwa stanowiska, jedno bardziej liberalne, drugie rygorystyczne stanowisko UOKiKu i UKE. Zgodnie z tym pierwszym można zadzwonić na taki numer telefonu i zapytać o tę zgodę. Natomiast zgodnie z drugim poglądem, UOKiK i UKE wymagają posiadania zgody uprzedniej.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na koniec pamiętaj, aby wykonać obowiązek informacyjny. Jeśli pozyskałeś dane osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność z innego źródła niż bezpośrednio od tej osoby, jest to obowiązek z art. 14 RODO. Ten obowiązek zawiera dodatkowo informację o kategoriach danych, które przetwarzasz (czyli np. numer telefonu, e-mail) oraz o źródle pozyskania tych danych (skąd te dane masz).

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.