Biznes

Jednoosobowy przedsiębiorca konsumentem – istotne zmiany

Jednoosobowy przedsiębiorca od 1 stycznia 2021 roku w pewnych sytuacjach będzie traktowany jak konsument. Kiedy?

.

Sprzedawcy prowadzący sklepy internetowe są zobligowani do przestrzegania praw konsumenta. Zatem muszą spełniać m.in. obszerne obowiązki informacyjne, zapewniać konsumentowi prawo odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcy, którzy obsługują jedynie innych przedsiębiorców aktualnie nie muszą się martwić licznymi regulacjami dotyczącymi praw konsumenta. Jednak od 1 stycznia 2021 roku sytuacja ulegnie zmianie. Jednoosobowy przedsiębiorca konsumentem. Małe firmy, osoby prowadzące niewielkie biznesy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej będą posiadać w pewnych sytuacjach taką samą ochronę prawną jak konsumenci.


AKTUALNA DEFINICJA KONSUMENTA

Zgodnie z aktualną definicją konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego:

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W skrócie konsumentem jest więc każdy człowiek, który robi zakupy związane ze swoim życiem prywatnym, a nie z działalnością gospodarczą czy zawodową.


DEFINICJA KONSUMENTA OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU A JEDNOOSOBOWY PRZEDSIĘBIORCA

Definicja konsumenta wskazana powyżej sama w sobie nie ulegnie zmianie. Jednak zgodnie z nowelizacją: Przepisy dotyczące konsumenta zarówno umieszczone w kodeksie cywilnym jak i ustawie o prawach konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co to oznacza?


JEDNOOSOBOWY PRZEDSIĘBIORCA BĘDZIE KONSUMENTEM

Przepisy nie określają, w jaki sposób zweryfikować, która umowa ma charakter zawodowy. Pomocniczo odsyłają nas w tej kwestii do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby dokonać oceny, czy zakup ma charakter zawodowy czy też nie, należy w pierwszej kolejności sprawdzić kody PKD w CEIDG kupującego.


PRZYKŁAD

Fryzjer chce kupić farby do malowania ścian w celu odnowienia swojego salonu fryzjerskiego. Dotychczas przy zawieraniu umowy sprzedaży farby do malowania ścian fryzjer był traktowany jak przedsiębiorca. Natomiast aktualnie sprzedawca powinien sprawdzić CEIDG. Fryzjer w przedmiocie działalności ma wpisaną działalność fryzjerską. Kupuje natomiast farby – do ścian, a nie do włosów – dlatego powinien być traktowany jak konsument.

Wobec powyższych zmian, sprzedawca będzie musiał przestrzegać praw konsumentów również wobec osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nowe przepisy obligują sprzedawcę do stosowania wobec osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które zawierają umowę niemającą dla nich charakteru zawodowego następujących regulacji:
– spełnienie obowiązku informacyjnego,
– stosowania reguł dotyczących rękojmi,
– regulacje dotyczące klauzul niedozwolonych,
– pozasądowe rozwiązywania sporów,
– ochrona danych osobowych.

Nowe przepisy wiążą się także z koniecznością dokonania zmiany umów, regulaminów czy dokumentów wewnętrznych. Ponadto należy pamiętać, że w umowach B2B należy zawrzeć obowiązek informacyjny RODO.

Nie ulega wątpliwości, że sprzedawca, który otrzymuje setki zamówień dziennie praktycznie nie jest w stanie zweryfikować każdego kupującego. Dlatego też sprzedawca powinien sformułować treść regulaminów, czy ogólnych warunków sprzedaży w sposób uniwersalny. Jeżeli sprzedawca prowadzi zarówno handel detaliczny jak i B2B to regulaminy i warunki sprzedaży powinny zawierać postanowienia regulujące zarówno sprzedaż między przedsiębiorcami jak i respektujące prawa konsumentów. Natomiast w przypadku reklamacji towaru lub zwrotu towaru przez przedsiębiorcę wysoce rekomenduję weryfikację przedmiotu działalności kupującego. Ocena czy kupujący dokonał zakupu związanego z działalnością zawodową czy też z życiem prywatnym jest istotna przy zachowaniu praw konsumentów.


CZY TAK WIELE SIĘ ZMIENIA?

Otóż nie. Tak naprawdę już teraz jednoosobowi przedsiębiorcy powinni być traktowani w dwojaki sposób. Jeżeli zawierają umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, zawodowej są przedsiębiorcami, natomiast w sytuacjach w których zawierają umowy nieposiadające dla nich charakteru zawodowego – powinni być traktowani jak konsumenci. Wprowadzenie wprost powyższych regulacji stanowi jedynie doprecyzowanie i uregulowanie tych kwestii wprost.

Jesteś sprzedawcą i dokonujesz transakcji B2B? Zmień swoje umowy, regulaminy i zadbaj o to, aby respektować prawa konsumenta.

@Aktualni

Niniejszy artykuł został sporządzony w celach informacyjnych i nie stanowi porady prawnej.

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.