Biznes online,  Legalny sklep internetowy

Email marketing – zdobądź zgody na marketing legalnie

Email marketing, mimo licznych regulacji prawnych nadal często nie jest prowadzony legalnie. W Internecie jest wiele różnych informacji na temat email marketingu. Jednak omówmy kolejno poszczególne regulacje, wymagane zgody oraz podsumujmy temat w jednym miejscu w prosty i graficzny sposób.


EMAIL MARKETING – WSTĘP


Spam jest zakazany. A czym jest spam? Przykładowo można go opisać jako niezamówione informacje o charakterze handlowym przesyłane za pomocą wszelkich środków komunikacji elektronicznej.


EMAIL MARKETING I JEGO WIELKA TRÓJKA

W dzisiejszym świecie spam zalewa pocztę użytkowników którzy nie nadążają cofać zgód na przesyłanie wiadomości i usuwać niezamówionych treści, nie mając pojęcia skąd i kiedy spamerzy zdobyli ich adresy mailowe.Jeśli nie chcesz dołączyć do kręgu spamerów musisz pamiętać o Wielkiej Trójce legalnego e-mail marketingu. Są to trzy regulacje prawne, które należy wdrożyć w życie, aby wykonywać e-mail marketing zgodnie z prawem.

  1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. Prawo telekomunikacyjne,
  3. RODO.


AD 1. ZGODA NA PRZESYŁANIE OFERTY HANDLOWEJ

Co to za zgoda?
Używanie poczty elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego może być dozwolone jedynie wobec użytkowników, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę. Zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Środkami komunikacji elektronicznej są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
Aby informację handlową uznać za zamówioną, potrzebna jest zgoda adresata na jej otrzymanie.

Co w tej zgodzie?

W zgodzie należy zawrzeć następujące kwestie:
– komu udzielamy zgody,
– zgoda dotyczy przesyłania informacji handlowej (cel),
– zakres przetwarzanych danych.

Charakter zgody

Zgoda – wyraźna i udzielona przed otrzymaniem właściwej wiadomości reklamowej. Odbiorca powinien wyrazić zgodę wprost – nie może ona być dorozumiana lub domniemana. Zgoda musi być również dobrowolna. Uzależnienie zawarcia umowy od wyrażenia przez konsumenta zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną narusza art. 10 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Powyższa regulacja ma na celu ochronę osób fizycznych (nie dotyczy przedsiębiorców). Jednak poniżej omówiona regulacja prawa telekomunikacyjnego dotyczy zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych.

Możliwość odwołania zgody

W każdej wiadomości, która stanowi informacje handlową, powinny znajdować się informacje, w jaki sposób użytkownik może doprowadzić do zaprzestania wysyłania mu takich wiadomości.


AD. 2 ZGODA NA UŻYWANIE TELEKOMUNIKACYJNYCH URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH I AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW WYWOŁUJĄCYCH

Co to za zgoda?

Zgodnie z art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego: Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
Ogólnie chodzi m.in. o pocztę elektroniczną, telefon, automatyczne systemy wywołujące (np. głosowe, faksowe, poczty elektroniczne), systemy generujące komunikaty SMS, MMS, komunikatory internetowe oraz inne formy komunikowania się i inne formy komunikowania się drogą telekomunikacyjną za pomocą głosu, tekstów lub obrazów.

Co w tej zgodzie?

W zgodzie należy zawrzeć następujące kwestie:
– komu udzielamy zgody,
– zgoda dotyczy używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (cel).

Charakter zgody

Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Użytkownik może wyrazić zgodę drogą elektroniczną. Przedsiębiorca powinien posiadać dowód udzielenia takiej zgody.

Przedsiębiorca powinien pozyskać zgodę przed wysłaniem e-mail marketingu do użytkownika. Nie możesz skierować do osoby, której adres pozyskałeś z Internetu wiadomości e-mail, w której poprosisz o wyrażenie zgody na przesłanie komunikatu, ponieważ już to zrobiłeś.

Możliwość odwołania zgody

Użytkownik powinien mieć możliwość wycofania zgody w każdym czasie w sposób prosty i wolny od opłat.


AD 3.ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH (RODO)

Co to za zgoda?

Jeżeli chcemy przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych (np. adres e-mail), powinniśmy mieć do tego podstawę. Jedną z takich podstaw może być zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.Zgoda musi być konkretna – czyli wskazywać cel przetwarzania danych, którym w tym przypadku jest przesyłanie treści marketingowych. Niemożliwym jest wyrażenie przez osobę, której dane są przetwarzane ogólnej zgody (zgodą ogólną będzie sformułowanie, że osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych, bez wskazania przez kogo, w jakim celu, jakich danych).

Co w tej zgodzie?

W zgodzie należy zawrzeć następujące kwestie:
– dla kogo zgoda jest udzielana,
– zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
– zakres danych, które będą przetwarzane.

Charakter zgody

Zgoda powinna być dobrowolna i wyrażona świadomie. Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane mają być przetwarzane.

Możliwość odwołania zgody

Osoba, której dane są przetwarzane powinna zostać poinformowana o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


EMAIL MARKETING – WARUNKI DODATKOWE

Obowiązek informacyjny RODO

Dodatkowym wymogiem, aby legalnie prowadzić e-mail marketing jest wykonanie obowiązku informacyjnego RODO.Zgodnie z art. 13 RODO administrator powinien przedstawić osobie, której dane osobowe są przetwarzane następujące informacje:
– dane osobowe administratora,
– kontakt do administratora,
– dane osobowe inspektora ochrony danych, jeśli został powołany,
– cel przetwarzania,
– podstawę prawną przetwarzania,
– zamiar przekazania danych innemu podmiotowi,
– informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
– czas przechowywania danych,
– informację czy przetwarzanie danych jest warunkiem ustawowym, umownym, czy jest dobrowolne,
– informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
– prawa osoby, której dane są przetwarzane,
– informację o prawie do cofnięcia zgody.

Powyższy obowiązek informacyjny powinien zostać dostosowany również do celu – przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

EMAIL MARKETING I JEGO CHECKBOXY -CZYLI JAK POZYSKAĆ ODPOWIEDNIE ZGODY

Checkboxy nie powinny być z góry domyślne zaznaczone.

Każda ze zgód powinna być zamieszczona w odrębnym checkboxie.

Zgoda musi być dobrowolna – strona internetowa powinna przepuszczać użytkownika dalej, nawet jeśli nie zaznaczy on powyższych zgód.

Nie można uzależniać zawarcia umowy od wyrażenia powyższych zgód.

Inaczej jest w przypadku przekazania jakiegoś produktu nieodpłatnie – wówczas wraz z przekazaniem produktu za darmo możesz wymagać udzielenia ww. zgód.

Czy mogę skontaktować się w celu uzyskania zgody?
Czy mogę przetwarzać dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego bez zgody?
Co mi grozi za nielegalny email marketing?
Masz więcej pytań?
Bądź na bieżąco.

Polub @Aktualniblog

(Niniejszy artykuł służy celom informacyjnym i nie stanowi porady prawnej.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.