Legalny sklep internetowy

DROPSHIPPING – UOKiK ZNÓW PRZESTRZEGA KONSUMENTÓW


Dropshipping – temat nadal zyskuje na popularności. Aukcje z Chin wcale nie znikają z Allegro, przedsiębiorcy nadal pytają jak wejść w biznes w modelu dropshippingu, a firmy reklamują coraz to lepsze integracje z hurtowniami.

Dlatego też, dzisiaj chcę podzielić się z Wami ważną informacją. Ostatnio szukając czegoś w Internecie, całkiem przypadkiem natknęłam się na solidną dawkę informacji UOKiK o dropshippingu. Wygląda na to, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma was na oku 🙂 UOKiK ponownie zwrócił uwagę na dropshipping i wprost przestrzegł konsumentów wydając obszerne wskazówki w tym temacie. Urząd wskazał konsumentom na co mają zwracać uwagę robiąc zakupy online, jakich klauzul unikać. Dlatego, skrótowo postaram się streścić najważniejsze uwagi dla dropshippingowca.


DROPSHIPPING – POWTARZAMY MODELE

Wyróżniamy dwa główne modele dropshippingu:


Model I. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

W tym modelu sklep jest sprzedawcą, a hurtownia dostawcą. Umowa zostaje zawarta pomiędzy sklepem a konsumentem, natomiast hurtownia dostarcza towar konsumentowi. To sklep wystawia fakturę/ paragon konsumentowi, natomiast sam dokonuje zakupu od hurtowni, która wystawia fakturę sklepowi.

Sklep jest sprzedawcą. Zatem konsument może wobec sklepu realizować swoje uprawnienia (prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy, prawo do reklamacji).


Model II. POŚREDNICTWO

Sklep jest pośrednikiem, natomiast hurtownia sprzedawcą.

W tym modelu sprzedawcom zwykle wydaje się, że na tym ich obowiązki się kończą… otóż nie. I w tym modelu sprzedawca powinien wykonać kilka obowiązków wobec konsumenta, o czym poniżej.


Model III.

Z modelu pośrednictwa możemy wyciągnąć jeszcze jeden model – łagodniejszy. W tym modelu, mimo że sklep jest pośrednikiem to jednak działa w imieniu i na rzecz konsumenta, co oznacza że sklep przyjmuje na siebie pewne obowiązki, np. zapewnia procedury zwrotu czy reklamacji konsumentowi.

Pośrednik w związku ze świadczeniem na rzecz konsumenta usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów zobowiązuje się przejąć na siebie następujące obowiązki:
– udziela konsumentowi niezbędnych informacji dotyczących prawa odstąpienia od umowy,
– zobowiązuje się dokonać postępowania reklamacyjnego dotyczącego towaru,
– odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru,
– odpowiada za dostarczenie towaru konsumentowi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,
– zobowiązuje się do przyjmowania zwrotów.

Powyższy przykład UOKiK wskazuje w swoim materiale. Jednak UOKiK niejako rekomenduje konsumentowi korzystanie z modelu I (sprzedaż bezpośrednia), ponieważ jest on najkorzystniejszy dla konsumenta. Bowiem konsument jest chroniony przez ustawę o prawach konsumenta, tj. konsument ma zapewnione prawo zwrotu, prawo reklamacji.


SPRZEDAWCO, UOKiK BACZNIE CIĘ OBSERWUJE…

Zwróć uwagę na dane przedsiębiorcy, jego siedzibę, czas dostawy. Upewnij się, że nie masz do czynienia jedynie z pośrednikiem, który za nic nie odpowiada.
– ostrzega konsumentów Prezes UOKiK.

Natomiast do sprzedawców Prezes UOKiK zwraca się z następującą prośbą:

Apeluję do polskich przedsiębiorców, aby konstruując regulaminy swoich e-sklepów korzystali z wzorców, które są przyjazne, korzystne i przejrzyste dla konsumentów, aby brali na siebie obowiązki sprzedawców dotyczące reklamacji czy odstąpienia od umowy. Taka postawa im się opłaci. Przy dużej konkurencji na rynku e-commerce konsumenci docenią, że nie są odsyłani z problemami do Chin i chętniej będą korzystać z oferty rzetelnych sklepów.


CO ZROBIĆ, ABY UOKIK SIĘ TOBĄ NIE ZAINTERESOWAŁ?

UOKiK zachęca przedsiębiorców, aby sprzedawali legalnie. Urząd głównie zwraca uwagę na poniższe kwestie.

.

.

Czy na stronie sklepu jest regulamin?

Po pierwsze, UOKiK w ogóle odradza konsumentom dokonywanie zakupów w sklepach, gdzie nie ma regulaminu. Posiadanie regulaminu powoduje, iż sprzedawca jest postrzegany jako rzetelny i zaufany. Prawa konsumenta i obowiązki sprzedawcy są jasno określone (to również obowiązuje, jeśli sklep sprzedaje na allegro).


Określenie głównych cech umowy oraz danych sprzedawcy

Jeśli działasz w modelu pierwszym (jesteś sprzedawcą), poinformuj konsumenta, że zawierasz z nim umowę sprzedaży. Określ swoje dane identyfikacyjne.

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
– swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
– adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą.

Działasz tylko jako pośrednik, a faktycznie sprzedawcą jest hurtownia lub producent z Azji? Poinformuj konsumenta, że jesteś jedynie pośrednikiem. Powinieneś ponadto wskazać dane identyfikacyjne faktycznego sprzedawcy (hurtowni, producenta).


Czas dostawy

Sprzedając w modelu dropshippingu często trudno jest ocenić faktyczny czas dostawy. Jednak jest to obowiązek sprzedawcy. Na podstawie unijnych przepisów sklep jest zobowiązany do dostarczenia towaru w terminie 30 dni. Czas dostawy powinien być określony zarówno w modelu I jak i II.


Określenie ceny

Powinieneś określić łączną cenę wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – powinieneś określić sposób, w jaki będą one obliczane. Nie może dojść do takiej sytuacji, że konsument nagle zostanie obciążony dodatkowymi opłatami, o których wcześniej nie wiedział.

Ponadto powinieneś poinformować konsumenta o wysokości opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
Im dokładniej określisz cenę tym lepiej dla Ciebie. Przy tak dużej konkurencji, konsumenci doceniają rzetelne i prawidłowe informowanie ich o szczegółach transakcji.

Ponadto, należy również podać sposób i termin płatności.


Dropshipping a reklamacje i zwroty

W modelu I sprzedaży bezpośredniej, powinieneś przedstawić konsumentowi procedurę reklamacji oraz poinformować go o prawie do odstąpienia od umowy. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta to na sprzedawcy leżą obowiązki związane z zapewnieniem procedur zwrotu i reklamacji,

Możesz skorzystać z procedury reklamacji zgodnej z najnowszymi zmianami prawnymi:

Procedura reklamacji zgodna z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku dostępna w e-booku.


Ponadto, powinieneś wskazać adres, na który należy odesłać towar, jeżeli adres ten jest inny od adresu przedsiębiorstwa.

W modelu II pośrednictwa, hurtownie często nie przyjmują zwrotów i reklamacji. Ale jeśli już odsyłasz konsumenta do hurtowni lub producenta z Chin powinieneś dokładnie to wskazać, że konsument jest zobowiązany do odesłania towaru do hurtowni lub do Chin. Powinieneś ponadto podać konsumentowi dane sprzedawcy oraz adres, na który towar powinien zostać odesłany.

Podsumowując, powinieneś poinformować konsumenta o wszystkich powyższych kwestiach. Brak poinformowania go o którymkolwiek aspekcie może spowodować, że gdyby konsument miał wiedzę na ten temat – nie kupiłby u Ciebie. Konsument musi mieć obraz wszystkich istotnych czynników, które wpływają na to, czy dokona zakupu u Ciebie, czy u kogoś innego.
Na przykład konsument kupuje u Ciebie produkt, a Ty nie informujesz go, że jeśli produkt okaże się wadliwy albo odstąpi od umowy to będzie musiał odesłać towar do Chin. Takie działanie jest kwestionowane przez UOKiK.


Dropshipping na allegro?

Nie zapominaj, że na allegro również obowiązują powyższe zasady. Jak ogarnąć dropshipping na allegro? Zobacz poniższy artykuł:


Czy informacje były dla Ciebie przydatne?

Zajrzyj również na fanpage’a: Aktualni;

oraz do grupy: Legalny Sklep Internetowy.

I daj znać czego jeszcze potrzebujesz w zakresie dropshippingu lub innych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.