Biznes online,  Legalny sklep internetowy

Dropshipping na allegro


Dropshipping na allegro. Skoro wszyscy stosują na allegro model dropshippingu, który niekoniecznie jest zgodny z obowiązującymi przepisami to i Ty możesz tak sprzedawać?
Zanim zaczniesz – zweryfikuj. Sprawdź jak to robić prawidłowo. Kopiowaniem nielegalnych modeli działania narażasz się na wysokie kary rygorystycznie stosowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

.

Konsumenci są coraz częściej świadomi swoich praw. Jeżeli dojdzie do kontroli, UOKiK restrykcyjnie sprawdzi Twoją działalność – również sprzedaż na allegro. Długotrwałe naruszanie przepisów prawa i dobrych obyczajów, umyślność oraz rozmiar korzyści (przez co należy rozumieć między innymi wielkość sprzedaży) są czynnikami wpływającymi na wymiar kary.


HISTORIA PRAWDZIWA – CZYLI DROPSHIPPING NA ALLEGRO NIELEGALNIE

Wnioski w niniejszym artykule wyciągnę z sytuacji, która miała miejsce naprawdę.

Przedsiębiorca oferował swoje usługi pośrednictwa w zakupie towarów od zagranicznych sprzedawców za pośrednictwem allegro. Przedsiębiorca nie poinformował kupujących:

1. o tym że przedmiotem aukcji jest usługa pośrednictwa w zakupie towaru od przedsiębiorcy zagranicznego, a nie sprzedaż wystawionego na aukcji towaru,

2. o imieniu, nazwisku (nazwie), adresie rzeczywistego sprzedawcy towaru,

3. o całkowitej cenie i wynagrodzeniu przedsiębiorcy (zawierającej cła i podatki),

4. o sprzedawcy, któremu kupujący powinien odesłać towar, jeżeli odstąpi od umowy.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że takie działanie stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów:
Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się
godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie
przedsiębiorcy, w szczególności naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.

Prezes UOKiK nakazał zaniechania takiego działania oraz nałożył najsurowszą karę w postaci 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Jakich rozmiarów był biznes tego przedsiębiorcy? Około 90.000-100.000 zł przychodu. Kara wyniosła około 9.000 – 10.000 zł. A ile wyniósł Twój dochód? Przemyśl to i uniknij najpoważniejszych błędów.

Przejdźmy do sedna.


DLACZEGO DROPSHIPPING NA ALLEGRO MOŻE NARUSZAĆ ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW?

Działania, których dokonał nasz przedsiębiorca wprowadzają konsumenta w błąd. Wprowadzenie w błąd polega na zamaskowaniu faktycznej usługi, którą świadczy przedsiębiorca i upodobnienie jej do powszechnej na portalu allegro – umowy sprzedaży. Sprowadza się to do tego, że gdyby konsument został poinformowany o wszystkich powyższych kwestiach, prawdopodobnie podjąłby inną decyzję i nie zawarł umowy.

Zakup produktu u przedsiębiorcy miał jedną zaletę – niska, konkurencyjna cena. I o wiele więcej wad…

Jak ich uniknąć?


I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU UMOWY – I GDZIE TO OKREŚLIĆ

Przedsiębiorca jest zobowiązany do wskazania wprost, że przedmiotem aukcji jest zawarcie umowy pośrednictwa w zakupie towaru np. od zagranicznego przedsiębiorcy, a nie umowa sprzedaży towaru (o ile regulamin serwisu zezwala na świadczenie takiej usługi).

Wskazana powyżej informacja powinna być zawarta na aukcji, a nie na stronie “O mnie”.


II. DANE SPRZEDAWCY Z ZAGRANICY

Podanie przez przedsiębiorcę swoich danych to stanowczo za mało.

Aby legalnie zastosować dropshipping w modelu pośrednictwa (umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy konsumentem a hurtownią, a sklep jest jedynie pośrednikiem) na swojej aukcji musisz konieczne podać dane rzeczywistego sprzedawcy. Nie ma żadnego znaczenia, czy kupujący zawiera umowę ze sprzedawcą bezpośrednio czy przez pośrednika. Skoro kupujący zawiera umowę np. z zagranicznym sprzedawcą, powinien wiedzieć kim on jest. Dlatego też konieczne jest podanie na aukcji danych kontrahenta konsumenta.

.

.

III. PODANIE CENY CAŁKOWITEJ

Przedsiębiorca na swoich aukcjach na allegro wskazywał, że kupujący być może będzie zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów ceł i podatków związanych z importem produktów. Nie informował on jednak o wysokości ceł i podatków. Taka informacja nie jest wystarczająca.

Wszystkie dodatkowe opłaty związane z zawarciem umowy powinny zostać umieszczone w opisie aukcji. Nawet jeśli przedsiębiorca poinformuje, że występuje możliwość poniesienia dodatkowych kosztów w postaci podatków i ceł to kupujący nie potrafi ich oszacować. Kwestie opłat i podatków związanych z importem towaru są skomplikowane, a ich naliczenie wiąże się z niepewnością. Również okoliczność, że w odniesieniu do znacznej części przesyłek opłaty te nie są naliczane nie usprawiedliwia w żadnym stopniu działania przedsiębiorcy. To zwykły hazard dla konsumenta – zapłacę czy nie zapłacę?


IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Przedsiębiorca z powyższego case’a wprowadził do regulaminu postanowienia imitujące uprawnienie do odstąpienia od umowy. Z jednej strony przedsiębiorca wskazywał, że kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zgodnie z przepisami krajowymi). Natomiast jako podmiot zobowiązany do wykonania tego prawa wskazywał zagranicznego sprzedawcę, choć transakcja nie podlegała pod przepisy krajowe. Takie iluzoryczne zagwarantowanie prawa odstąpienia sprowadza się do konieczności bezpośredniego odesłania produktu przez konsumenta do zagranicznego sprzedawcy.

***

Powyższe działania wprowadzają kupującego w błąd , a co za tym idzie stanowią praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Z pewnością gdyby konsumenci zostali poinformowani o wszystkich powyższych kwestiach w odpowiedni sposób – nie zawarliby jakiejkolwiek umowy z tym przedsiębiorcą.

UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę nawet jeśli działa on nieumyślnie. Duże rozmiary sprzedaży (duża ilość transakcji) sprawia, że zasięg naruszenia przepisów jest znaczny.  Im większa sprzedaż, tym większą przedsiębiorca osiągnął korzyść na stosowaniu niedozwolonych praktyk. Tym samym, powyższe okoliczności obciążające wpływają na zwiększenie wymiaru kary.

***

Więcej o dropshippingu od strony prawnej? Zajrzyj do tej kategorii i sprawdź jak sprzedawać nie narażając się na sankcje: Dropshipping.

Zaczynasz sprzedaż przez Internet i masz wiele pytań oraz wątpliwości, również od strony praktycznej?
Pobierz e-booka, przygotowanego przez przedsiębiorcę, który na co dzień zajmuje się e-commerce.
Znajdziesz tutaj wiele praktycznych i cennych wskazówek.

Bądź na bieżąco: Aktualni.

Jeden Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.