Biznes online,  Legalny sklep internetowy

Dropshipping, czyli sprzedaż towaru którego nie ma

Dropshipping stanowi aktualnie najbardziej popularną formę sprzedaży. Mimo to, nierzadko wiąże się ze sprzedażą towaru, którego nie ma w magazynie hurtowni, z którą sprzedawca współpracuje. Im większa ilość hurtowni, z którymi sprzedawca współpracuje – tym więcej produktów w ofercie. Niemniej jednak im więcej hurtowni, tym mniejszą sprzedawca posiada kontrolę nad stanem magazynowym produktów w hurtowniach. Nie zawsze sprzedawca jest w stanie uniknąć zakupu towaru, którego dostępność się skończyła. Co wtedy?

W pierwszej kolejności, należy zaznaczyć, że niniejszy artykuł dotyczy sprzedaży konsumenckiej.


KIM JEST KONSUMENT?

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2021 roku za konsumenta w pewnych sytuacjach będzie uważana również osoba która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Co to za zmiany? Możesz zobaczyć tutaj: Jednoosobowy przedsiębiorca konsumentem – istotne zmiany.


DROPSHIPPING – WYKONANIE UMOWY

Art.  5431 k.c.
§  1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
§  2. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

Zatem kiedy konsument dokonuje zakupu towaru w sklepie internetowym lub przez allegro, sprzedawca ma 30 dni od dnia zawarcia tej umowy na wydanie kupującemu towaru. Często sprzedawcy sami ustalają o wiele krótszy termin, np. 3 lub 5 dni.

Zwykle momentem zawarcia umowy jest po prostu dokonanie zamówienia przez kupującego. Wówczas umowa wiąże strony, a sprzedawca jest zobowiązany do wydania rzeczy kupującemu.

Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca jednak stwierdza, że w magazynie nie ma towaru lub towar jest niedostępny w hurtowni, z którą sprzedawca współpracuje.

Co wtedy może zrobić sprzedawca?

Konsument ma prawo do:

  1. żądania realizacji umowy sprzedaży;
  2. odstąpienia od tej umowy i zażądania zwrotu pieniędzy.

Kiedy kupujący odstąpi od umowy i zażąda zwrotu środków – sprzedawca powinien oddać wszelkie wpłacone przez klienta środki.

Jeżeli jednak kupujący nie podejmie decyzji o odstąpieniu od umowy, sprzedawca jest zobowiązany do zdobycia i dostarczenia towaru. Sprzedawca nie może wówczas obciążyć konsumenta żadnymi dodatkowymi kosztami. Choć rynek jest bogaty w towary, to jednak może zdarzyć się tak, że sprzedawca nie uzyska towaru, który kupił konsument. Wykonanie umowy przez sprzedawcę staje się niemożliwe (świadczenie niemożliwe). W takiej sytuacji konsument jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania.

.


DROPSHIPPING – NIE PRÓBUJ SIĘ UBEZPIECZYĆ NA DARMO!

Uwaga na klauzule niedozwolone.

Przedsiębiorca nie może w żaden sposób ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności względem kupującego za brak towaru w magazynie lub opóźnienie w dostawie towaru.

Sprzedawcy często próbują w jakikolwiek sposób zmodyfikować swoją odpowiedzialność względem kupującego. Zazwyczaj dokonują tego w nieprawidłowy sposób. Powoduje to po pierwsze, że takie postanowienie i tak nie wiąże konsumentów. A po drugie, sprzedawca naraża się na dodatkową odpowiedzialność za stosowane klauzul niedozwolonych naruszających interesy konsumentów.

Przykładowe klauzule, które zostały uznane za niedozwolone i nieskuteczne względem konsumentów:

Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, w przypadku błędów w wyświetlaniu cen na stronie i ich stanie magazynowym.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100% jego realizacji. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (skończenie się towaru na magazynie, brak towaru u dostawców itp.) możemy zamówienie zrealizować częściowo lub odstąpić od jego realizacji. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym klienta.

Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zamówione produkty będą dostępne w momencie kompletacji zamówienia w magazynie sklepu.

Sklep przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub w magazynie dostawców sklepu.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. nagłego wyczerpania zapasów magazynowych u dostawców.

.


DROPSHIPPING – JAK ZATEM UCHRONIĆ SIĘ PRZED PUSTKAMI W MAGAZYNIE?

Na początek trochę teorii.

Jeżeli kupujący kupuje towar w sklepie internetowym lub na allegro umowa jest zawierana w momencie złożenia zamówienia przez kupującego. Zatem od momentu złożenia zamówienia przez kupującego, sprzedawca jest zobowiązany do wykonania umowy, tj. do dostarczenia towaru kupującemu.

Można jednak zastrzec inny moment zawarcia umowy, np. w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę. Wówczas sprzedawca po dokonaniu weryfikacji stanów magazynowych – skieruje do kupującego potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W tym przypadku dopiero od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez kupującego umowa wiąże strony.

Wystarczy w regulaminie sklepu internetowego wprowadzić zapis o następującej treści:

Opisy towarów zamieszczone w Sklepie nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenia do składania ofert.

Aktualnie wielu sprzedawców pracuje w modelu dropshippingowym, natomiast hurtownie nie zawsze integrują się w czasie rzeczywistym. Warto zatem sprawdzić stosowane rozwiązania w e-sklepie, aby uniknąć niepotrzebnych błędów.

Chcesz być na bieżąco? Polub Aktualni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.