Legalny sklep internetowy

BDO w sklepie internetowym – jak dokonać zgłoszenia do rejestru?


BDO w sklepie internetowym.
Wysyłasz przesyłki do swoich klientów. Czy wiesz, że w ten sposób wprowadzasz produkty w opakowaniach do obrotu? To może również wytwarzasz odpady?
Czym różni się wprowadzający produkty w opakowaniach do obrotu od wytwórcy odpadu – omówimy to poniżej na przykładzie sprzedawcy sklepu internetowego.

Ogólne informacje dotyczące wpisu do BDO znajdziesz tutaj.


KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ DO BDO?

Sprzedawca powinien zgłosić się do BDO przed dokonaniem pierwszej wysyłki.


BDO W SKLEPIE INTERNETOWYM – JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

W celu dokonania rejestracji w BDO wejdź na stronę internetową. Następnie pamiętaj, aby po raz pierwszy zalogować się przez login.gov.pl (podpisując za pomocą ePUAP). Po zalogowaniu należy wybrać “Wnioski” z panelu po lewej stronie, a następnie będzie można złożyć wniosek, poprzez wybranie “Nowy wniosek”.


Wprowadź swoje dane identyfikacyjne.


Następnie pojawi się tabela, gdzie będzie trzeba zaznaczyć informację o ewentualnym wdrożeniu systemu jakości i systemu zarządzania środowiskowego. Prowadząc sklep internetowy za pewne nie jesteś zobowiązany do wdrożenia ww. systemów.


Należy przejść dalej, akceptując oświadczenia, że spełniasz wymagania niezbędne do wpisu do BDO itd. Następnie pojawi się wskazane poniżej okienko, gdzie należy rozwinąć “Opcje” i kliknąć “Tabele”.


BDO – JAKIE ODPADY PRZETWARZA SIĘ W SKLEPIE INTERNETOWYM?

Jakie odpady przetwarzasz w sklepie internetowym?

Po pierwsze, za pewne dokonujesz wysyłki produktów fizycznych na terenie Polski – wówczas powinieneś zaznaczyć Dział VI. Tabela 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach.

Wprowadzającym produkty w opakowaniach jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach do obrotu, w szczególności:
– wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem, rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem, nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
– pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę oraz wprowadzający je do obrotu.

Zatem pakując zakupione przez klientów produkty w opakowania i wysyłając je w paczkach do klientów stajesz się wprowadzającym produkty w opakowaniach do obrotu.

W następnym kroku wybierasz materiały, z których są wykonane stosowane przez Ciebie opakowania (dla sklepu internetowego np. papier tworzywa sztuczne). Musisz ponadto wskazać w jaki sposób dokonywana jest utylizacja odpadów – czy za pomocą wyspecjalizowanej firmy, czy samodzielnie.


Wysyłasz paczki zagranicę? Zaznacz również Dział VI. Tabela 5. Wprowadzający opakowania oraz eksportujący w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach. W następnych krokach również należy zaznaczyć odpowiednie rodzaje materiałów oraz sposób utylizacji odpadów.

.

.


BDO W SKLEPIE INTERNETOWYM, A CO Z PALETAMI NA KTÓRYCH OTRZYMUJESZ TOWAR?

Prowadząc sklep internetowy, otrzymujesz towar w zbiorczych opakowaniach czy na paletach. Wówczas jesteś traktowany jako wytwórca odpadów.

Zgodnie z ustawą o odpadach:
Wytwórca odpadów oznacza każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;.

Zatem jako wytwórca odpadów powinieneś zaznaczyć również Dział XII. Tabela 1. Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego.

W przypadku zaznaczenia tego Działu powinieneś w następnym kroku wybrać opakowania jakie wytwarzasz (np. opakowania w tworzyw sztucznych, opakowania z papieru i tektury itd.).


ZWOLNIENIE Z REJESTRACJI W BDO

Przepisy określają rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie musisz prowadzić ewidencji, jeśli wytwarzasz opakowania z:
– papieru i tektury – do 500 kg rocznie,
– tworzyw sztucznych – do 500 kg rocznie,
– drewna – do 500 kg rocznie.


OPŁATA REJESTRACYJNA I OPŁATY ROCZNE

Opłata rejestracyjna dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 100 zł.  

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który:
– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Następnie należy dokonywać opłaty rocznej do końca lutego każdego roku, która jest równa kwocie opłaty rejestracyjnej.


DOKUMENTY DO WNIOSKU DO BDO

Do wniosku do BDO należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku.
Wniosek można złożyć przez pełnomocnika, wówczas do wniosku należy załączyć również pełnomocnictwo.

Podsumowując, jeśli prowadzisz sklep internetowy powinieneś rozważyć zgłoszenie do rejestru BDO jako wprowadzający produkty w opakowaniach do obrotu oraz wytwórca odpadów.

Pozostałe informacje dotyczące BDO znajdziesz tutaj.

Natomiast obowiązki podmiotu zarejestrowanego w BDO zostaną omówione w odrębnym artykule. Na dzisiaj wystarczy informacji – teraz zaczekaj na swój numer w rejestrze BDO 🙂

Bądź na bieżąco: Aktualni.

Jeden Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.