Legalny sklep internetowy

BDO a sklep internetowy

BDO w sklepie internetowym. Czy jestem zobowiązany do rejestracji w BDO, gdy nie wytwarzam odpadów?

.


DEFINICJA

BDO stanowi bazę danych o odpadach służącą do gromadzenia informacji o przedsiębiorcach, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach, a także o tych podmiotach, które nimi gospodarują.


KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO REJESTRACJI W BDO?

Do rejestracji w BDO są zobowiązani w szczególności ci przedsiębiorcy, którzy:
– jako pierwsi wprowadzają produkty w opakowaniu do obrotu w Polsce;
– sprzedają produkty w opakowaniach i dostarczają je poza obszar Polski;
– sprowadzają do Polski produkty w opakowaniach i wprowadzają je do obrotu.

Co to oznacza?

Prowadzisz sklep internetowy oraz sprzedajesz produkty wyprodukowane przez innego przedsiębiorcę. Ty tylko nabywasz te produkty i sprzedajesz opakowując je przed wysyłką – i właśnie jesteś wówczas zobowiązany do rejestracji w BDO.

Tutaj możesz sprawdzić, czy jesteś zobowiązany do rejestracji w BDO.


KTO NIE MUSI REJESTROWAĆ SIĘ W BDO?

Przedsiębiorca, który wytwarza jedynie odpady komunalne nie musi dokonywać wpisu do rejestru BDO. Odpady komunalne oznaczają takie odpady, które ze względu na swój charakter są podobne do tych wytwarzanych w gospodarstwie domowym (oraz pod warunkiem, że nie zawierają odpadów niebezpiecznych).


OPŁATA REJESTRACYJNA I OPŁATA ROCZNA

Opłata rejestracyjna dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 100 zł.  Następnie należy dokonywać opłaty rocznej do końca lutego każdego roku, która jest równa kwocie opłaty rejestracyjnej.

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który:
– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Złoż wniosek online: tutaj.


TABELE WE WNIOSKU DO BDO – WYSYŁANIE TOWARU

Po pierwsze, wysyłasz produkty tylko na terenie Polski – zaznacz Dział VI – Tabela 4 – Wprowadzający produkty w opakowaniach.

Wysyłasz produkty poza terytorium Polski zaznacz Dział VI – Tabela 5 – Wprowadzający opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.

.

Masz problemy z wypełnieniem wniosku do BDO?
Zerknij na poniższy artykuł:

.


TABELE WE WNIOSKU DO BDO – NABYWANIE TOWARU

Jeżeli prowadzisz sklep internetowy i posiadasz własny towar, a co za tym idzie magazyn na pewno otrzymujesz towar w zbiorczych opakowaniach, kartonach, paletach itd.

Wówczas powinieneś we wniosku do BDO zaznaczyć również Dział XII.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów określa grupy odpadów.

W sklepie internetowym zazwyczaj rozchodzi się głównie o opakowania, zatem należy tutaj wskazać na grupę 15: odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach.


URZĄD NADAŁ NUMER BDO I CO DALEJ?

Właściwy marszałek województwa przydziela indywidualny numer rejestrowy.

Przedsiębiorcy, którzy wnoszą opłatę rejestrową i opłatę roczną muszą umieszczać ten numer na dokumentach związanych z działalnością w zakresie wprowadzanych opakowań, produktów i również odpadów. Dotyczy to w szczególności: faktur VAT, paragonów fiskalnych, umów sprzedaży, sprawozdań, kart przekazania i ewidencji odpadów.

Taki numer można dodać również na stronie internetowej sklepu (np. w regulaminie), czy też w danych o sprzedawcy zamieszczonych na stronie sklepu. Numer ten można zamieścić również w informacji o sprzedawcy na allegro.

Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością mają:

  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, wprowadzający baterie lub akumulatory, pojazdy,
  • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań, lub
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony lub oleje smarowe.

Nie trzeba umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach:

  • kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy,
  • przekazywanych do urzędu skarbowego,
  • pozostałych dokumentach, które nie są związane z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO.

Wyjątek

Wytwórcy odpadów i przekazujący odpady – podmioty, które nie wnoszą opłaty rejestrowej – nie muszą umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością w zakresie produktów i odpadów.


BDO A DROPSHIPPING

Czy przedsiębiorcy pracujący w modelu dropshippingu również powinni dokonać wpisu w BDO? Teoretycznie podmiotem odpowiedzialnym za opakowanie i wysyłkę towaru jest hurtownia. Jednak przedsiębiorca powinien dokładnie zweryfikować umowę, w której powinno zostać wskazane, że za wysyłkę towaru odpowiada hurtownia. Kwestia wpisu do rejestru BDO przedsiębiorców, którzy stosują model dropshippingu nadal pozostaje sporna. Dlatego też należy zweryfikować tę kwestię w każdej sytuacji indywidualnie.


SPRAWOZDANIA

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady lub wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach muszą corocznie składać w Systemie BDO sprawozdania.


BRAK WPISU – KARY

Podsumowując, czy masz wątpliwości czy dokonać rejestracji w BDO?
Zarejestruj się. Kary wynoszą od 5.000 zł do 1.000.000 zł.

Bądź na bieżąco: Aktualni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.