Biznes online,  Legalny sklep internetowy

Zwrot e-booka, a prawo odstąpienia konsumenta

Zwrot e-booka, a prawo odstąpienia konsumenta. Czy konsument ma prawo zwrócić e-booka?

.

.

Konsument na stronie sklepu internetowego kupił e-booka. Następnie po 11 dniach składa przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i żąda zwrotu ceny za e-booka, twierdząc że przecież przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
Co może zrobić przedsiębiorca? Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Więc raczej co przedsiębiorca powinien zrobić, aby uniknąć konieczności zwrotu e-booka.


PRAWO ODSTĄPIENIA KONSUMENTA – ZASADY OGÓLNE

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
– za pomocą formularza odstąpienia od umowy,
– przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do przesłania konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w ten sposób. E-booki są sprzedawane w formatach takich jak mobi, epub, czy pdf. Zatem fizycznie niemożliwym jest wyegzekwowanie od klienta zwrotu e-booka. I w tej właśnie kwestii mamy regulację szczególną odnoszącą się między innymi do treści cyfrowych.


ZWROT E-BOOKA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH

Pod pojęciem treści cyfrowych należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Do kategorii treści cyfrowych należą:

  • e-booki,
  • programy komputerowe,
  • filmy,
  • gry,
  • aplikacje,
  • muzyka,
  • nagrania wizualne lub teksty,
  • oprogramowanie.

Treści cyfrowe dostarcza się jako egzemplarz cyfrowy (np. egzemplarz e-booka w formacie mobi) lub w innej formie (np. przekaz strumieniowy w Internecie VoD). Z uwagi na specyfikę tego rodzaju treści, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym – pod pewnymi warunkami.

Ważne!

Przedsiębiorca zawierający umowę o dostarczenie treści cyfrowych musi pamiętać o dwóch następujących kwestiach:
– Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
– Konsument musi wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Takie oświadczenie może mieć następującą treść: „Zamawiam natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą wykonania umowy o świadczenie usług.”
Klient powinien otrzymać powyższe informacje przez wyrażeniem swojej woli o dostarczeniu natychmiast treści cyfrowych.


OD REGUŁY SĄ WYJĄTKI – ZWROT E-BOOKA NIEMOŻLIWY

Książka może być sprzedawana w wersji elektronicznej (e-book), ale na przykład za dodatkową opłatą konsument uzyskuje również wersję papierową książki. Umowa obejmuje oba formaty – konsument otrzymuje zarówno e-booka jak i wersję papierową. Wówczas takiej umowy nie można uznać za umowę o dostarczenie treści cyfrowej.


NIE MYLIĆ Z RĘKOJMIĄ

Przedsiębiorca odpowiada nadal za wady fizyczne i prawne sprzedanego produktu. Jeżeli konsument otrzyma na przykład uszkodzony plik, wówczas konsument na prawo do złożenia reklamacji.

Bądź na bieżąco.

Polub @Aktualniblog

(Niniejszy artykuł służy celom informacyjnym i nie stanowi porady prawnej.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.